Hoe werkt het?

Van binnen een technologische doorbraak in slimme dynamische veiligheid.

De Go-Barry is een Smart Moving Traffic Barrier voor veilige, dynamische en intelligente (weg)afzettingen. De Go-Barry kan zichzelf verplaatsen binnen de huidige vorm en richtlijn van een voertuigkerende barrier en maakt het mogelijk om werkzaamheden op de rijkswegen veilig achter een barrier uit te voeren met een minimum aan hinder. 

De barrier bestaat uit losse barrier elementen van 12 meter die aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot elke gewenste lengte. Traditionele barriers zijn statisch en moeten verplaatst worden met behulp van groot materieel. De Go-Barry is op afstand bestuurbaar en kan zo veilig naar de juiste plek gereden worden. Ook kan de Go-Barry tijdens de werkzaamheden meerijden en rijstroken dynamisch afsluiten en vrijgeven.  

Door de inzet van de Go-Barry zijn werkvakken korter en gaat er minder tijd verloren aan het verplaatsen van barriers. Het grootste voordeel is natuurlijk dat we de veiligheid van zowel de wegwerker als de weggebruiker sterk verhogen. Dit komt omdat het met de Go-Barry mogelijk is om werkzaamheden die voorheen achter een open afzetting (kegels/geleidebakens) werden uitgevoerd nu uit te voeren achter een voertuigkerende barrier. 

Meer weten over de specificaties van de Go-Barry? 

Meer weten over onze Go-Barry projecten?

Veilig werken op de weg en
minder hinder met de Go-Barry

TOEPASSINGEN

Tijdelijke afzettingen

  • Afzettingen, zoals complete wegafzetting en afritafzetting tijdens weekenden en nachten;
  • Operaties waar het vrijgeven van de rijstrook tijdens de spits of overdag noodzakelijk is;
  • Kortdurende operaties zoals asfalteerwerkzaamheden, onderzoek en inspecties;
  • Verkeerssystemen.

Dynamische afzettingen

Rijdende operaties of voortbewegende activiteiten, zoals vervanging of onderhoud van lampen en geleiderail, bermonderhoud, kabels en leidingen leggen etc.

Van de buitenkant lijkt de Go-Barry misschien nog op de statische barrier zoals we die nu kennen, maar van binnen is het een technologische doorbraak in slimme dynamische veiligheid. De elektrische aandrijving en radiografische bediening sparen het milieu en bestuurders en wegwerkers blijven uit de gevarenzone.

Bovendien is de Go-Barry uitgerust met smart sensors, die de impact registreren bij een aanrijding maar ook de verkeersintensiteit en snelheid kunnen meten. Zo beschikken we over live data die we kunnen gebruiken voor een nog veiligere manier van werken.

Meer weten over de specificaties van de Go-Barry?
Download de pdf.

Meer weten over onze Go-Barry projecten?
Download de pdf.