Ontstaan van de Go-Barry

Travinci is de startup die is opgezet door een aantal ingenieurs en specialisten van Boskalis van waaruit de Go-Barry verder wordt ontwikkeld en wordt ingezet. Door de Go-Barry te ontwikkelen en vanuit Travinci wordt het mogelijk om samen te werken met andere partijen en zorgen we ervoor dat de Go-Barry beschikbaar is voor de gehele markt.   

De Go-Barry is een ontwikkeling die gezamenlijk met Rijkswaterstaat tot stand is gekomen. Vanuit het OGSW [Opgave Gericht Samen Werken] heeft Travinci samen met Rijkswaterstaat het doel om middels pilotprojecten ervaring op te doen met de inzet van de Go-Barry in de praktijk. Naast ervaringen en validatie vanuit technisch oogpunt zijn deze pilots ook bedoeld om de benodigde beleidswijzigingen in kaart te brengen. 

Het idee voor de Go-Barry is ontstaan tijdens de uitvoering van de versterking van de Houtribdijk, de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Hier werd gebruikt gemaakt van een traditionele barrier die over een lengte van totaal 26km in werkvakken van 600m mee werd verplaats met de werkzaamheden. Toen verplaatsing in de nacht niet meer mocht in verband met vleermuizen, werden de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Hier ontstond de vraag naar een mobiele barrier die de problemen zou oplossen maar nog niet bleek te bestaan. Via het innovatie platform Wave-Jump is dit idee uiteindelijk gedragen door collega’s van Boskalis verder doorontwikkeld en gepresenteerd bij Rijkswaterstaat.  

GO-BARRY TEAM

Thijs Hagedoorn – techniek/operationeel - bedenker van de Go-Barry  

Thijs had in 2019 tijdens de uitvoering op de Houtribdijk een probleem met het verplaatsen van de huidige barriers en bedacht zo de Go-Barry. Ondertussen zijn we enkele jaren van ontwikkeling verder en is Thijs nauw betrokken bij de technische (door)ontwikkeling en operationele inzet van de Go-Barry.  

thijs.hagedoorn@go-barry.com  

Johan Hussaarts – commercieel Travinci  

Johan is een welkome aanvulling op het team. Johan heeft met zijn jarenlange ervaring als bedrijfsleider in de infrabranche een goede kijk op projecten en gaat in overleg met overheden en aannemers om samen te kijken hoe we de veiligheid en efficiëntie kunnen verhogen door het inzetten van de Go-Barry. 

johan.hussaarts@go-barry.com  

Lindi Bos – operationeel  

Wanneer de Go-Barry wordt ingezet dan begeleidt Lindi de uitvoering. Naast de uitvoering neemt ze ook de werkvoorbereiding voor haar rekening en gaat ze in gesprek met de opdrachtgevers om de afspraken en planning goed af te stemmen. Daarnaast is zij nauw betrokken bij alle testen die worden uitgevoerd met de Go-Barry. 

lindi.bos@go-barry.com  

Wagenaar – technische ontwikkeling

Wagenaar Engineering is als producent betrokken in de verdere doorontwikkeling en opschaling van de Go-Barry. Wagenaar is vooral bekend van de ontwikkeling en bouw van hun botskussens, mobiele rijstrook signalering (MRS), pijlwagens, tekstkarren. Daarnaast ontwikkelden ze een voertuig waarmee een complete afzetting kan worden opgebouwd zonder dat hiervoor werknemers in de gevarenzone hoeven te staan. De Go-Barry is een perfecte aanvulling op de bestaande producten.  

info@wagenaar.online 

PVH Mobile Automation

De engineers van PVH Mobile Automation zijn vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling en bouw van de Go-Barry. Het kloppende software hart van de Go-Barry is geschreven in Prinsenbeek door de software engineers van PVH Mobile Automation. Naast de software is PVH ook betrokken bij het bouwen en samenstellen van de elektronische componenten in de Go-Barry.

mail2@pvh-automation.com